Inschatting van de eigen gezondheid - Gezondheidsindicatoren 2016 - Brussels Gewest

Inschatting van de eigen gezondheid - Gezondheidsindicatoren 2016 - Brussels Gewest

Auteurs
Sarah MISSINNE, David HERCOT, Murielle DEGUERRY

Deze publicatie maakt deel uit van de Gezondheidsindicatoren

Overzicht

In dit dossier kunnen enkele indicatoren terug worden gevonden die een algemene indruk weergeven van de gezondheid van de Brusselaars, namelijk de inschatting van de eigen gezondheid, chronische ziekten en multimorbiditeit.

Een goede indicatie van de algemene gezondheidstoestand kan worden bekomen door mensen zelf een inschatting te laten maken van hun algemene gezondheid via een enqûetevraag. Het heeft als voordeel dat we een zicht kunnen krijgen op gezondheidsproblemen zelfs indien deze niet leiden tot een consultatie of hospitalisatie.

Een kwart van de Brusselaars geeft aan in 2013 dat zijn of haar gezondheid niet goed is. Dit is ongeveer evenveel als in 1997. Hoe hoger de leeftijd, hoe meer mensen een slechte gezondheid rapporteren. De ‘subjectieve’ gezondheid verschilt niet tussen mannen en vrouwen.

Bijna één derde van de Brusselaars rapporteert minstens één langdurige aandoening. Vrouwen iets vaker dan mannen, en ouderen vaker dan jongeren. Ongeveer twee derden van de mensen met een langdurige aandoening zijn hierdoor beperkt in hun dagelijkse activiteiten. Ongeveer 1 persoon op acht rapporteert meer dan één chronische ziekte te hebben.

Gelieve te verwijzen als

Missinne S., Hercot D., Deguerry M. Gezondheidsindicatoren in het Brussels Gewest - De inschatting van de eigen gezondheid. Observatorium voor Welzijn en Gezondheid van Brussel-hoofdstad, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Brussel 2016

Depotnummer

D/2017/9334/36

Download deze publicatie

Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2016 - De inschatting van de eigen gezondheid

Laatst gewijzigd op 09/02/2017

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten