Gezondheidsindicatoren van het Brussels gewest 2016-2017

De vierde editie van de Gezondheidsindicatoren van het Brussels gewest geeft een overzicht van de gezondheid van de Brusselse bevolking. We kunnen reeds terugblikken op 16 jaar observatie (1998-2013). De resultaten worden gekaderd binnen de demografische, sociale en multiculturele context van het Gewest.

Dit werkinstrument richt zich tot al wie, op één of andere manier, betrokken is bij de uitwerking en de implementatie van een gecoördineerd gezondheidsbeleid: beleidsverantwoordelijken, gezondheidswerkers, onderzoekers en actoren in verschillende domeinen die de gezondheid van de bevolking beïnvloeden.

Gezondheidsthema’s zullen vanaf nu per thema worden geactualiseerd en via de website gepubliceerd. Op deze manier komt deze informatie sneller en op een dynamischere wijze bij de geïnteresseerde lezer terecht.

Momenteel werden de volgende acht thema’s geactualiseerd:
Algemene context, Inschatting van de eigen gezondheid, Mortaliteit, Chronische ziekten, Invaliditeit, Infecties, ongevallen en aanbod en consumptie van zorg.

Download:

DEEL I: ALGEMENE CONTEXT

Algemene context (02/2017)

DEEL II: GEZONDHEIDSTOESTAND

Inschatting van de eigen gezondheid (02/2017)

Mortaliteit (02/2017)

Chronische ziekten (09/2017)

Invaliditeit (02/2017)
Infecties (02/2017)

Geestelijke gezondheid
Raadpleeg de Gezondheidsindicatoren 2010
p 105-116

Ongevallen (09/2017)

DEEL III: DETERMINANTEN VAN GEZONDHEID

Raadpleeg de Gezondheidsindicatoren 2010
p 129-201

DEEL IV: LEVENSLOOP

Raadpleeg de Gezondheidsindicatoren 2010
p 205-260

DEEL V: AANBOD EN CONSUMPTIE VAN ZORG

Kenmerken van de ziekenhuisverblijven van Brusselaars in 2014 (nieuw 10/2017)

laatst gewijzigd op 19/10/2017

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten