Invaliditeit - Gezondheidsindicatoren 2016 - Brussels Gewest

Invaliditeit - Gezondheidsindicatoren 2016 - Brussels Gewest

Auteurs
Déogratias MAZINA, David HERCOT, Marion ENGLERT, Peter VERDUYCKT, Murielle DEGUERRY

Deze publicatie maakt deel uit van de Gezondheidsindicatoren 

Overzicht

In dit dossier worden de cijfers weergegeven van invaliditeit onder de Brusselse gerechtigden.

Net als in de rest van het land is het absoluut aantal invaliden in het Brussels Gewest de afgelopen 15 jaar voortdurend gestegen. Dit komt vooral door de stijging van het aantal gerechtigden. En dit door de grotere participatie van vrouwen aan de arbeidsmarkt, de verhoging van de pensioenleeftijd voor vrouwen en ook door de strengere toelatingsvoorwaarden voor het brugpensioen en het vervroegd pensioen.

De cijfers tonen aan dat ouderen een hoger risico op invaliditeit hebben dan jongeren. Ongeacht leeftijd hebben vrouwen een hoger risico dan mannen en arbeiders vaker dan bedienden. De stijging van het invaliditeitscijfer van loontrekkende werknemers tussen 2005 en 2015 kan hoofdzakelijk verklaard worden door de stijging van de gemiddelde leeftijd van de gerechtigden. Het aandeel invaliden is tweemaal lager bij zelfstandigen dan bij loontrekkenden. Dit komt door de verschillen tussen de uitgeoefende beroepen en de verschillende regelingen omtrent invaliditeitsrechten voor loontrekkenden en voor zelfstandigen.

Het vaakst zijn mentale problemen en musculoskeletale aandoeningen de oorzaak van invaliditeit, en hun specifiek invaliditeitscijfer neemt voortdurend toe. Invaliditeit ten gevolge van cardiovasculaire aandoeningen neemt daarentegen af. Deze vaststellingen gelden zowel voor de loontrekkenden als voor de zelfstandigen.

Er bestaan grote geografische verschillen in invaliditeit in het Brussels Gewest. Het aandeel invaliden op de beroepsactieve bevolking stijgt naarmate het sociaal-economisch niveau van de gemeente afneemt. Dit houdt verband met het aandeel arbeiders in de respectievelijke gemeentes.

Gelieve te verwijzen als

Mazina D., Hercot D., Englert M., Verduyckt P., Deguerry M., Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest - Invaliditeit in het Brussels Gewest. Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Brussel 2016

Depotnummer

D/2017/9334/36

Download deze publicatie

Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2016 - Invaliditeit

laatst gewijzigd op 09/02/2017

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten