2016 - Gekruiste blikken

Gekruiste blikken 2016

Download
Gekruiste blikken 2016

Bestellen
U kan een gratis papieren versie verkrijgen door een mail te sturen naar: observat@ggc.irisnet.be

Overzicht

Kenmerkend voor het proces van het Brussels armoederapport is de eigenheid van elk van haar katernen (5). De Gekruiste blikken (katern 3) is als het ware een forum van recente analyses van verschillende instellingen en diensten die een expertise hebben inzake het behandelde onderwerp.

Deze katern verzamelt dan ook analyses over het thema non take-up van de sociale rechten en sociale onderbescherming door Brusselse referentiecentra die met het thema geconfronteerd worden:

de Federatie van de Brusselse OCMW’s, de Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten, Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, Infor GazElec, de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België, Algemeen Christelijk Vakverbond, het Algemeen Belgisch Vakverbond, het Brussels Observatorium voor de werkgelegenheid, SMart, Solidaris, Medimmigrant, Dokters van de Wereld, de Brusselse Franstalige Federatie van Instellingen voor Verslaafden, de Federatie van instellingen voor gedetineerden en ex-gedetineerden en het Forum-Brussel tegen ongelijkheid.

Elke bijdrage laat toe om de verschillende vormen van sociale onderbescherming te analyseren, zoals verschillende personen ze ondervinden en die betrekking hebben op een of meerdere fundamentele rechten of economische en sociale rechten. Ze belichten allemaal verschillende mechanismen en types van sociale onderbescherming net zoals de manieren waarop deze “fundamentele sociale rechten” beperkt worden door sociale onderbescherming, bestaansonzekerheid en armoede.

De Gekruiste blikken 2016 en het Thematisch rapport 2016 geven enkele feiten over non take-up en sociale onderbescherming vandaag in het Brussels Gewest op basis waarvan de beleidsverantwoordelijken en de leden van het Verenigd College kunnen nadenken over betere maatregelen tegen sociale onderbescherming in het Gewest.

laatst gewijzigd op 28/03/2017

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten