Naar een Brusselse zelfstandigheidsverzekering

Studie uitgevoerd in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Download
Studie 2016 "Naar een Brusselse zelfstandigheidsverzekering"

Auteurs:
De Brouwer, H. (Université Saint-Louis), Verté, D.(Vrije Universiteit Brussel), Dumont, D., Slautsky, E., De Greef, V. (Université Libre de Bruxelles – Centre de Droit public), De Blander, R., Vandenbroucke, A. (Brussels Studies Institute), Mahieu, C., De Spiegelaere, M (Université Libre de Bruxelles – Ecole de Santé Publique)

Overzicht

Demografische voorspellingen tonen een significante toename van de oudere bevolking in de komende jaren en namelijk bij de groep van de 80 plussers waarbij de behoefte aan hulp, zorg en specifieke accommodatie het meest belangrijk zijn.

Dit rapport is bedoeld om bepaalde voorafgaande juridische en financiële vragen over het plan om in Brussel een verplichte zelfstandigheidsverzekering in te voeren te onderzoeken.
De volgende vragen werden beantwoord door het onderzoek:

1° de kwestie betreffende de bevoegdheid van de GGC om in Brussel een verplichte zelfstandigheidsverzekering op te richten;

2° de financiering van de Brusselse zelfstandigheidsverzekering;

3° het personele toepassingsgebied die de zelfstandigheidsverzekering zou moeten kennen ten aanzien van de Europese beperkingen;

4° de Brusselse zelfstandigheidsverzekering ten aanzien van het Europees recht aangaande de interne markt en het vrije ondernemerschap;

5° de kwestie betreffende de impact van de verplichting voor de GGC om de sociale rechten na te leven van de personen die zich onder haar rechtsbevoegdheid bevinden.

Laatst gewijzigd: 30/06/2017

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten