Kenmerken van de ziekenhuisverblijven van Brusselaars in 2014
Gezondheidsindicatoren 2016-2017 - Brussels gewest

Auteurs:
David HERCOT, Melody YANNART, Aïcha CHIHI,
Murielle DEGUERRY

Deze publicatie maakt deel uit van de Gezondheidsindicatoren

Overzicht

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de belangrijkste indicatoren omtrent de ziekenhuisopnames van de Brusselaars. Er bestaan drie grote categorieën van ziekenhuisopnames: opnames op de spoeddiensten inclusief de ambulante consultaties en deze gevolgd door hospitalisatie, de "klassieke" hospitalisaties met minstens één overnachting in het ziekenhuis en de dagopnames die worden onderverdeeld in medische en chirurgische dagopnames.

De analyses in dit hoofdstuk hebben betrekking op de ziekenhuisopnames van de Brusselaars in de (al dan niet universitaire) algemene ziekenhuizen. Dat is een belangrijke verduidelijking als men weet dat ongeveer een derde van de opnames in de ziekenhuizen van het Brussels Gewest betrekking heeft op mensen die niet in het gewest wonen.

In 2014 werden er 138 klassieke hospitalisaties per 1 000 Brusselaars geregistreerd, wat 4 % minder is dan in 2008. Tegelijkertijd daalt de gemiddelde duur van een verblijf en neemt het aantal personen toe dat meerdere keren per jaar wordt opgenomen. De meeste klassieke hospitalisaties gebeuren bij jonge kinderen en bij zeer oude personen.

In 2014, onder de personen ouder dan 85 jaar die nog in hun privé woning verbleven voor een klassieke hospitalisatie, werd ongeveer één op zes (17,2 %) toegelaten in een rusthuis na de hospitalisatie. Dit cijfer is hoger dan in 2008.

Gelijktijdig met de daling van het aandeel klassieke hospitalisaties, neemt het aandeel daghospitalisaties met de jaren toe. In 2014, werden er 182 opnames in het daghospitaal geregisteerd per 1 000 Brusselaars.

Ongeveer 30 % van de Brusselaars contacteerde een spoeddienst in 2014, sommigen onder hen zelfs meerdere keren. In totaal werden er 411 opnames in de spoeddiensten per 1 000 inwoners geobserveerd. Jonge kinderen (onder de 5 jaar) en zeer oude personen doen vaker beroep op de spoeddiensten.

Gelieve te verwijzen als

Hercot D., Yannart M., Chihi A., Deguerry M. Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest – Kenmerken van de ziekenhuisverblijven van Brusselaars in 2014. Observatorium voor Welzijn en Gezondheid van Brussel-hoofdstad, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Brussel 2017

Depotnummer

D/2017/9334/36

Download deze publicatie

Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest - Kenmerken van de ziekenhuisverblijven van Brusselaars in 2014

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten