Notas van het Observatorium nr1: Perinatale Sterfte Brussel

Evolutie van de foeto infantiele mortaliteit in het Brussels Gewest tussen 2000 en 2010

September 2013

PDF

Deze eerste “nota” van het Observatorium voor Gezondheid en welzijn presenteert de evolutie van de foetale en kindersterfte in Brussel tussen 2000-2010. Hierin worden de verschillende definities van geboorte verduidelijkt die gebruikt worden in België, door Euro-PERISTAT en door de Wereld Gezondheidsorganisatie en wordt hun invloed op de cijfers besproken.

In Brussel stijgt het aantal geboorten van jaar tot jaar en bedraagt 19 371 geboortes in 2010. Foetale en kindersterfte vermindert. Voor de Brusselse geboorten die in 2010 werden geregistreerd, bedraagt de kindersterfte 2,8 overlijdens per duizend levendgeborenen.

Het aandeel doodgeboren nam in 2008 sterk toe als gevolg van verbeterde rapportage van foetussen geboren vóór 26 weken zwangerschap, van 4,8 overlijdens per duizend geboorten (levend- of doodgeboren) tussen 2004 en 2007 naar 7,4 overlijdens per duizend geboorten tussen 2008 en 2010. Maar het bleef stabiel op 3,8 doodgeborenen per duizend geboorten als men alleen de geboorten met een draagtijd van tenminste 28 weken beschouwt.

Gezien de vele methodologische verschillen tussen landen en zelfs tussen regio's, is het moeilijk om gegevens van kinderen geboren voor 28 weken zwangerschap te vergelijken.

Verwijs naar deze publicatie als volgt:
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad. 2013. Evolutie van de foeto-infantiele mortaliteit in het Brussels Gewest, 2000 - 2010, De nota's van het Observatorium nr1 - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Brussel, 2013.

Trefwoorden:
Perinatale gezondheid, Brussel, België / epidemiologie, Perinatale sterfte, Europa,
Gezondheid in de stad, Foetale dood, Infant, Prematuur, Mortality

Download hieronder de eerste "Nota van het Observatorium"

Evolutie van de foeto-infantiele mortaliteit in het Brussels Gewest tussen 2000 en 2010

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten