2002

Armoederapport 2002 (8ste armoederapport)

Deel 1: armoede-indicatoren, armoede en huisvesting: integrale tekst en samenvatting

Deel 2: verslag van het rondetafelgesprek van 26 september 2003
(mei 2004): integrale tekst


Dossier 2002/3: Uitdagingen voor een armoedebeleid in Brussel

Integrale tekst


Dossier 2002/2: Tuberculose in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Situatie 2000

Integrale tekst


Dossier 2002/1: Kansarmoede en achtergestelde buurten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Integrale tekst


Brusselse Welzijn- en Gezondheidsraad (BWR) Centrum voor Gezondheidsobservatie (2002). Beknopt verslag van rondetafelconferentie "De Brusselse OCMW's en de eerstelijnsgezondheidszorg"

Integrale tekst

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten