2007

Armoederapport 2007

Welzijnsbarometer 2007: integrale tekst en Conclusions and summary

Externe bijdragen 2007: integrale tekst


Dossier 2007/2: Thuiswonen na je 65ste, Atlas van
de behoeften en de actoren in Brussel

Integrale tekst (33,4 MB) 

Colofon en voorwoord (0,2MB)  

Cover, referentiekaarten en inhoudstafel (6,8 MB)  

Deel 1 : Inleiding (0,05 MB) 

Deel 2 : Leeswijzer (0,1 MB) 

Deel 3 : Socio-sanitaire situatie van de Brusselse ouderen (7,6 MB)

Deel 4: Inventaris van het aanbod (18,3 MB)  

Deel 5: Afstemming tussen de behoeften, het aanbod en het gebruik van de diensten (0,4 MB)

Deel 6: Uitdagingen voor de toekomst (0,1 MB)  

Lijsten tabellen, figuren en kaarten (0,07 MB)

Samenvatting

Perstekst 

Conclusions and summary (EN)


Dossier bestellen (gratis)

Dossier 2007/1: Evaluatierapport van het
georganiseerde screeningsprogramma voor
borstkanker in het Brussels Gewest
(Periode : juni 2002 tot december 2005)

Integrale tekst

Samenvatting

 

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten