2010

(1) Gemeentelijke fiches voor de analyse van lokale statistieken in het Brussels Gewest

(2) Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010

(3) Brussels armoederapport 2010

(4) Uithuiszettingen en thuisloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een transversale juridische benadering.

(5) Perinatale gegevens in het Brussels Gewest - Jaar 2008 (PDF)

(1) Gemeentelijke fiches voor de analyse van lokale statistieken in het Brussels Gewest

(2) GEZONDHEIDSINDICATOREN VAN HET BRUSSELS GEWEST 2010

 

(3) BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2010

Welzijnsbarometer: integrale tekst (PDF), de Samenvatting en conclusies of Summary and conclusions (EN)

Thuisloos in Brussel: integrale tekst (PDF), de Conclusies of
Summary and Conclusions (EN)

Gekruiste blikkenintegrale tekst (PDF)

Brussels actieplan armoedebestrijding: integrale tekst

Publiek debat. Synthese van de rondetafel: integrale tekst

Verslag van het openbaar debat "Thuisloos in Brussel" integrale tekst of  samenvatting


(4) Uithuiszettingen en thuisloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een transversale juridische benadering.

Onderzoek door Nicolas BERNARD en Laurent LEMAIRE (Facultés universitaires Saint-Louis) in opdracht van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn. Dit onderzoek kadert in het thematisch katern van het Brussels armoederapport 2010 rond het thema thuislozen.

De Nederlandse tekst bevat de vertaling van de aanbevelingen die aan het einde van het onderzoeksrapport werden opgenomen. Deze aanbevelingen geven tevens een goede synthese van de inhoud van het document.

Download hier de aanbevelingen van het onderzoeksrapport (NL)

Download hier het volledige onderzoeksrapport (enkel beschikbaar in het Frans)

(5) Minsart AF, Wilen G, De Spiegelaere M, Van de Putte S, Verdoot C, Englert Y. Perinatale gegevens in het Brussels Gewest - Jaar 2008. Centre d'Épidémiologie Périnatale, 2010 (PDF)

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten