2012 - Welzijnsbarometer

Download
Welzijnsbarometer 2012 (PDF)
Samenvatting en conclusie (PDF)

Auteurs :
Sarah Luyten, Amandine Masuy, Myriam De Spiegelaere, Déogratias Mazina

Overzicht

Ook de 8ste Welzijnsbarometer verzamelt de meest recente cijfers en analyses inzake armoede en sociale uitsluiting in Brussel. Verschillende thema's komen aan bod: inkomen, tewerkstelling, huisvesting, opleidingsniveau en gezondheid.

De demografische evolutie zorgt ervoor dat de uitdagingen op het vlak van armoede groter worden. Samen met de sterke toename van de beroepsactieve bevolking blijft het Brussels Gewest geconfronteerd worden met een structurele aangroei van het aantal niet-werkende werkzoekenden.

Een vijfde van de Brusselaars tussen 18-64 jaar en 18 % van de jongvolwassenen (18-24 jaar) is afhankelijk van een vervangingsinkomen of een bijstandsuitkering. De hoge huisvestingskosten leggen zwaar beslag op het beschikbaar inkomen van de Brusselse gezinnen. Het toenemend aantal gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning zorgt ervoor dat het tekort aan sociale huisvesting stijgt.

Van de Brusselaars tussen 25 en 34 jaar is een vijfde laaggeschoold, wat de toegang tot de arbeidsmarkt sterk bemoeilijkt. De Brusselse arbeidsmarkt bestaat immers steeds meer uit hooggekwalificeerde jobs.

De uitdagingen op het vlak van armoedebestrijding zijn het grootst in de arme gemeenten in het noordwesten van het Brussels Gewest. De grote sociale heterogeniteit die het Brussels Gewest kenmerkt, weerspiegelt zich in belangrijke sociale ongelijkheden op het vlak van gezondheid

In de Welzijnsbarometer worden deze vaststellingen geïllustreerd aan de hand van verschillende bronnen. Op die manier schetst de Welzijnsbarometer de globale context waarin het armoedebestrijdingsbeleid zich ontwikkelt en de uitdagingen die zich stellen.

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten