2014 - Welzijnsbarometer

Welzijnsbarometer Brussel 2014

Download
Welzijnsbarometer 2014 (PDF) 
Samenvatting van de Welzijnsbarometer 2014

OPMERKING:
Als u het rapport voor 20/02/2015 downloadde, gelieve dan het ERRATUM te consulteren

Auteurs:
Marion Englert, Sarah Luyten, David Hercot, Déogratias Mazina

Bestellen
U kan een papieren versie verkrijgen door een mail te sturen naar: naouassar@ccc.irisnet.be

Overzicht

Dit document is de tiende editie van de Welzijnsbarometer
Verschillende aspecten worden aangetoond in de barometer: inkomens, tewerkstelling, huisvesting, vorming en gezondheid.

De armoede-indicatoren tonen dat een groot aantal Brusselaars leven in moeilijke omstandigheden. In een periode van een sterke demografische groei en de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten, wordt het Brussels Gewest geconfronteerd met belangrijke uitdagingen op vlak van huisvesting, tewerkstelling, scholing, gezondheid en bijstand aan personen zoals aangetoond wordt door de indicatoren van deze Welzijnsbarometer.

Ongeveer een derde van de Brusselaars moet zien rond te komen met een inkomen onder de armoederisicogrens. Een vijfde van de Brusselse bevolking tussen 18 en 64 jaar is afhankelijk van een vervangingsinkomen of een bijstandsuitkering. Bijna vijf procent van de Brusselse bevolking tussen 18 en 64 jaar krijgt een (equivalent) leefloon en dit percentage is dubbel zo hoog bij de jongvolwassenen.  Een vijfde van de Brusselse bevolking is een niet-werkende werkzoekende en dit aandeel stijgt tot een derde onder de jongeren. In het Brussels Gewest verlaat één jonge man tussen 18 en 24 jaar op vier en één jonge vrouw op zes de school vroegtijdig, dit wil zeggen zonder diploma hoger secundair onderwijs. In het Brussels Gewest hebben kinderen die geboren worden in een huishouden zonder inkomen uit werk 1,5 keer meer risico om te sterven voor de leeftijd van één jaar.

Het brusselse armoederapport bestaat uit 5 delen: de Welzijnsbarometer, het Thematisch rapport, de Gekruiste blikken, het Actieplan armoedebestrijding en de Synthese van het rondetafelgesprek.

laatst gewijzigd op 20/02/2015

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten