Thematische dossiers

Dossier 2015/1: Vrouwen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dossier 2015/1: Vrouwen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Dossier 2013/1: Verkennend onderzoek naar de invoering van een armoedetoets in het brussels gewest

Dit dossier analyseert de mogelijkheden en pistes voor de invoering van een instrument van Poverty Impact Assessment in het Brussels Gewest

 Naar de samenvatting. Download de PDF

Dossier 2007/2 : Thuiswonen na je 65ste, Atlas van de behoeften en de actoren in Brussel

Download de integrale tekst (33,4 MB) of per hoofdstuk:

Colofon en voorwoord (0,2MB)  

Cover, referentiekaarten en inhoudstafel (6,8 MB)  

Deel 1: Inleiding (0,05 MB) 

Deel 2: Leeswijzer (0,1 MB) 

Deel 3 : Socio-sanitaire situatie van de Brusselse ouderen
(7,6 MB)

Deel 4: Inventaris van het aanbod (18,3 MB)  

Deel 5: Afstemming tussen de behoeften, het aanbod en het gebruik van de diensten
(0,4 MB)

Deel 6: Uitdagingen voor de toekomst (0,1 MB)  

Lijsten tabellen, figuren en kaarten (0,07 MB)

Samenvatting

Perstekst

Conclusions and summary (EN)


Dossier bestellen (gratis)


Dossier 2006/1: Welzijns- en gezondheidsatlas van
Brussel-Hoofdstad

OPMERKING:
Er is een fout opgetreden bij de inkleuring van kaart 1-03, waardoor de bevolkingsdichtheid van sommige buurten niet goed werd weergegeven.
Indien u over een gedrukt exemplaar beschikt of de atlas hebt gedownload vóór 1/06/2007, kan u de verbeterde versie van de atlas of hoofdstuk 1 of enkel kaart 1-03 opnieuw downloaden.

Integrale tekst (34 MB)

Inhoudstafel (0,1 MB)

Lijst tabellen, kaarten, figuren (0,1 MB)

Hoofdstuk 1: Inleiding (2,3 MB) - Erratum kaart 1-03 (0,1 MB)

Hoofdstuk 2: Leeswijzer (0,1 MB)

Hoofdstuk 3: Demografie (5,2 MB)

Hoofdstuk 4: Huisvesting en comfort van de huishoudens (4,2 MB)

Hoofdstuk 5: Inkomens (2,0 MB)

Hoofdstuk 6: Onderwijsniveau (1,4 MB)

Hoofdstuk 7: De arbeidsmarkt (2,2 MB)

Hoofdstuk 8: De woonomgeving (2,0 MB)

Hoofdstuk 9: Zelfgerapporteerde gezondheid (3,4 MB)

Bijlagen (2,1 MB)

Referentiekaarten (4,0 MB)

Cover (6,0 MB)

Perstekst

Atlas introduction (EN)

Dossier bestellen (gratis)


Dossier 2005/1: Evaluatie van de participatie van mensen die in armoede leven aan het Brusselse armoederapport

Integrale tekst 

Samenvatting

Summary (EN)


Dossier 2002/3: Uitdagingen voor een armoedebeleid in Brussel

Integrale tekst

 
Dossier 2002/1: Kansarmoede en achtergestelde buurten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Integrale tekst

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten