Armoederapporten in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Het opstellen van het Brussels armoederapport maakt deel uit van de opdracht van opvolging van de armoede.

ARMOEDERAPPORT 2014

Meer informatie over het Brussels armoederapport 2014 vindt u op onderstaande link:

Een vooruitblik op het Brussels armoederapport 2014: “vrouwen in armoede”

ARMOEDERAPPORT 2013

Het Brussels armoederapport 2013 bestaat enkel uit de jaarlijkse actualisatie van de Welzijnsbarometer. De Welzijnsbarometer 2013 is enkel beschikbaar in digitale vorm.

Download de welzijnsbarometer 2013

! Opmerking: in de versie van de Welzijnsbarometer 2013 die tot en met
12 februari 2014 online stond, bevat Tabel 3-3 (pagina 27), evenals sommige cijfers die hiernaar verwijzen, een fout. Als u de Welzijnsbarometer downloadde voor 13 februari 2014, moet u hier de nieuwe versie downloaden.

Of bekijk enkel het besluit

ARMOEDERAPPORT 2012

Meer informatie over het Brussels armoederapport 2012 vindt u hier

Synthese van de rondetafel 2012: Download de integrale tekst 

Welzijnsbarometer 2012: Download de integrale tekst of bekijk enkel het besluit

Het Thematisch rapport 2012:
“Jongeren in transitie, volwassenen in wording”

Dit rapport bundelt drie grote onderdelen.
Deel I “Jongeren in transitie…volwassenen in wording” is de thematische katern van het Brussels armoederapport, waarin door middel van cijfermateriaal, gesprekken met het terrein en de jongeren zelf, een beeld gevormd wordt van de Brusselse jongvolwassenen in transitie op verschillende levensdomeinen en hun risico op armoede.
Deel II “Meerderjarigheid, een gevreesde overgang” geef een samenvatting van een actieonderzoek uitgevoerd in 2012 door de diensten bijzondere jeugdzorg SOS Jeunes- Quartier Libre en Abaka.
Deel III “Gekruiste blikken”, is een verzameling van bijdragen over de problematiek van jongvolwassenen in armoede van diverse koepelorganisaties, observatoria en referentiecentra.

Dowload de integrale tekst en ERRATA

Het Brussels actieplan armoedebestrijding 2012, gewijd aan de problematiek van armoede bij jongvolwassenen, bestaat uit twee luiken:

Een eerste luik - de inventaris - geeft een gedetailleerd overzicht van het lopende beleid inzake armoedebestrijding bij Brusselse jongvolwassenen.

Een tweede luik - het actieplan - definieert de krachtlijnen en strategische assen voor de ontwikkeling, versterking en evaluatie van het beleid inzake armoedebestrijding bij jongvolwassenen in het Brussels Gewest op korte, middellange en lange termijn.

Bij het opstellen van het Brussels actieplan armoedebestrijding 2012 besliste de permanente IKW om een adviesprocedure te organiseren. De integrale adviezen die door verschillende adviesraden en organisaties opgesteld werden, kan u hier downloaden.

ARMOEDERAPPORT 2011

Het Brussels armoederapport 2011 bestaat enkel uit de jaarlijkse actualisatie van de Welzijnsbarometer.

Download de integrale tekst van de Welzijnsbarometer 2011
of bekijk enkel het besluit

Download Summary and conclusions (English)

ARMOEDERAPPORT 2010

Welzijnsbarometer: download de integrale tekst, de Samenvatting en conclusies of de Summary and conclusions (EN)

Thuisloos in Brussel: download de integrale tekst,de Conclusies
of Summary and conclusions (EN)

Gekruiste blikken: download de integrale tekst

Brussels actieplan armoedebestrijding: download de integrale tekst

Publiek debat. Synthese van de rondetafel: download de integrale tekst

Verslag van het openbaar debat "Thuisloos in Brussel": download de integrale tekst of de samenvatting

ARMOEDERAPPORT 2009

Het Brussels armoederapport 2009 bestaat enkel uit de jaarlijkse actualisatie van de Welzijnsbarometer. In 2010 zal het rapport opnieuw uit 5 delen bestaan.

Download de integrale tekst van de Welzijnsbarometer 2009
of bekijk enkel de samenvatting en conclusie

Download Conclusions and summary (English)

ARMOEDERAPPORT 2008

Klik hier om de nieuwsbrief naar aanleiding van het verschijnen van het Brussels armoederapport 2008 te bekijken.

Het Brussels armoederapport 2008 bestaat uit 5 delen afzonderlijk te downloaden.
Opmerking: wanneer u gelijktijdig toegang wil hebben tot de 5 katernen via één simpele muisklik, moet u alle katernen opslaan op je computer in eenzelfde map zonder de naam te wijzigen.

Welzijnsbarometer: download de integrale tekst of de Conclusions and summary (EN)

Armoede en (ver)ouderen: download de integrale tekst of de conclusions (EN) 

Externe bijdragen: download de integrale tekst

Brussels actieplan armoedebestrijding: download de integrale tekst of bekijk de databank 

Synthese van de rondetafel: download de integrale tekst of bekijk nog eens de onderwerpen van de werkgroepen van de rondetafel.

 

ARMOEDERAPPORT 2007 

Welzijnsbarometer 2007: download de integrale tekst of de Conclusions and summary (EN)

Externe bijdragen 2007:  download de integrale tekst

 

ARMOEDERAPPORT 2006

Welzijnsbarometer 2006: integrale tekst of Conclusions and summary (EN)

Opvolging van de parlementaire aanbevelingen 1998-2001-2004 op
31 december 2004:
integrale tekst

 

ARMOEDERAPPORT 2005

Welzijnsbarometer 2005: integrale tekst 

 

ARMOEDERAPPORT 2004 (9de armoederapport)

Deel 1: armoede-indicatoren, gebrek aan inkomsten en overmatige schuldenlast: integrale tekst of samenvatting

Deel 2: verslag van de rondetafelgesprek van 12 oktober 2004 (april 2005): integrale tekst

 

ARMOEDERAPPORT 2002 (8ste armoederapport)

Deel 1: armoede-indicatoren, armoede en huisvesting: integrale tekst of samenvatting

Deel 2: verslag van het rondetafelgesprek van 26 september 2003
(mei 2004):
integrale tekst

 

ARMOEDERAPPORT 2000

Armoederapport 2000: armoede-indicatoren, opvolging van
4 parlementaire aanbevelingen:
integrale tekst of samenvatting

Verslag van het rondetafelgesprek van 10 mei 2001 (juli 2001): integrale tekst of samenvatting

 

ARMOEDERAPPORT 1999

Armoederapport 1999: armoede-indicatoren: integrale tekst

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Thema armoede  
Thema gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Fiches per gemeente 2010  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Projecten  
Nieuwsbrief