Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008

Hieronder is de volledige databank beschikbaar met een gedetailleeerde omschrijving van alle acties in de strijd tegen armoede in Brussel anno 2008. U kan deze databank raadplegen volgens verschillende invalswegen.

Gesorteerd:

Volgens identificatienummer

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding

Volgens thema

Welzijnswerk

Gezondheid

Tewerkstelling

Onderwijs en vorming

Huisvesting

Energie en water

Maatschappelijke participatie

Mobiliteit

Kenniscentra, beleidsontwikkeling en -ondersteuning

Volgens instelling

GGC

Gewest

COCOF

VGC

Volgens bevoegd Minister

E. Huytebroeck

P. Smet

B. Cerexhe

G. Vanhengel

F. Dupuis

E. Kir

C. Picqué

B. Grouwels

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten