Dossiers

Dossier 2015/3: Vierde evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2009-2013)

Dossier 2015/3: Vierde evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2009-2013)

Dossier 2015/2: Geboren worden als Brusselaar – Perinatale gezondheidsindicatoren van de Brusselaars 2000-2012

Dossier 2015/2: Geboren worden als Brusselaar – Perinatale gezondheidsindicatoren van de Brusselaars 2000-2012

2014 - Haalbaarheidsstudie - Brussel, Gezond Stadsgewest van de WGO (BGS)
(september 2013-augustus 2014)

Haalbaarheidsstudie - Brussel, Gezond Stadsgewest van de WGO (BGS)
(september 2013-augustus 2014)


Dossier 2012: Derde evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2003-2010)

Integrale tekst

Samenvatting

Conclusies

Een poster over borstkankerscreening in het Brussels Gewest

Dossier 2008/2: Tweede evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest - Periode: 2003-2004 en 2005-2006

Integrale tekst

Samenvatting


Dossier 2008/1: Perinatale gezondheidsindicatoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1998-2004

De Perinatale gezondheidsindicatoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1998-2004, samenvatting html

Integrale tekst, PDF

Samenvatting, PDF

Persdossier en grafieken, PDF

Conclusions and summary (EN, PDF)

 

Dossier 2007/2: Thuiswonen na je 65ste, Atlas van de behoeften en de actoren in Brussel

Integrale tekst (33,4 MB) of per hoofdstuk:

Colofon en voorwoord (0,2MB)  

Cover, referentiekaarten en inhoudstafel (6,8 MB)  

Deel 1: Inleiding (0,05 MB) 

Deel 2: Leeswijzer (0,1 MB) 

Deel 3 : Socio-sanitaire situatie van de Brusselse ouderen
(7,6 MB)

Deel 4: Inventaris van het aanbod (18,3 MB)  

Deel 5: Afstemming tussen de behoeften, het aanbod en het gebruik van de diensten
(0,4 MB)

Deel 6: Uitdagingen voor de toekomst (0,1 MB)  

Lijsten tabellen, figuren en kaarten (0,07 MB)

Samenvatting

Perstekst

Conclusions and summary (EN)

Dossier 2007/2: Thuiswonen na je 65ste, Atlas van de behoeften en de actoren in Brussel

Dossier bestellen (gratis)


Dossier 2007/1: Evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (Periode : juni 2002 tot december 2005)

Integrale tekst

Samenvatting


Dossier 2006/1: Welzijns- en gezondheidsatlas van Brussel-Hoofdstad

OPMERKING:
Er is een fout opgetreden bij de inkleuring van kaart 1-03, waardoor de bevolkingsdichtheid van sommige buurten niet goed werd weergegeven.
Indien u over een gedrukt exemplaar beschikt of de atlas hebt gedownload vóór 1/06/2007, kan u de verbeterde versie van de atlas of hoofdstuk 1 of enkel kaart 1-03 opnieuw downloaden.

Download de integrale tekst (34 MB) of download per hoofdstuk:

Inhoudstafel (0,1 MB)

Lijst tabellen, kaarten, figuren (0,1 MB)

Hoofdstuk 1: Inleiding (2,3 MB) - Erratum kaart 1-03 (0,1 MB)

Hoofdstuk 2: Leeswijzer (0,1 MB)

Hoofdstuk 3: Demografie (5,2 MB)

Hoofdstuk 4: Huisvesting en comfort van de huishoudens (4,2 MB)

Hoofdstuk 5: Inkomens (2,0 MB)

Hoofdstuk 6: Onderwijsniveau (1,4 MB)

Hoofdstuk 7: De arbeidsmarkt (2,2 MB)

Hoofdstuk 8: De woonomgeving (2,0 MB)

Hoofdstuk 9: Zelfgerapporteerde gezondheid (3,4 MB)

Bijlagen (2,1 MB)

Referentiekaarten (4,0 MB)

Cover (6,0 MB)

Perstekst

Atlas introduction (EN)

Dossier bestellen (gratis)


Dossier 2003/1: Zelfmoord in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, situatie 1998-2000.

Integrale tekst

 
Dossier 2002/2: Tuberculose in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Situatie 2000

Integrale tekst

 

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten