Ploeg

Directie

Murielle Deguerry
Arts Volksgezondheid
+32 (0) 2 552 01 45 - mdeguerry@ccc.irisnet.be

Wetenschappelijk medewerkers

Peter Verduyckt
Psycholoog
+32 (0)2 552 01 53 - pverduyckt@ggc.irisnet.be

- mortaliteit
- gezondheidspromotie en sociale gezondheidsongelijkheden

- evaluatie van interventies
- project Brussel Gezond Stadsgewest
- contacten met VGC et BWR
- parlementaire vragen

Gille Feyaerts 
Politoloog
+32 (0)2 552 01 57 - gfeyaerts@ggc.irisnet.be

- armoedetoets in het Brussels Gewest (doctoraatsthesis)
- (secretariaat van het Brussels actieplan armoedebestrijding)
- Brussels actieplan armoedebestrijding
- evaluatie van de Brusselse actieplannen armoedebestrijding

Deo Mazina
Epidemioloog
+ 32 (0)2 552 01 65 - dmazina@ccc.irisnet.be

- base de données naissances
- statistische en epidemiologische analyses
- soutien aux communes
- gezondheid-indicatoren van de website
- fourniture données pour l'extérieur

Sarah Luyten
Sociaal geografe
+ 32 (0)2 552 01 18 - sluyten@ggc.irisnet.be 

- Veraantwoordelijke van het Brussels armoederapport
- bijdrage aan het welzijnsbarometer en thematisch rapport
- armoede-indicatoren
- carrtografie

David Hercot
Arts Volksgezondheid
+ 32 (0)2 552 01 81 - dhercot@ccc.irisnet.be

- Brusselse Gezondheidsplan
- Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest
- ziektepreventie
- chronische ziekten
- parlementaire vragen
- webmaster

Marion Englert
Economiste
+ 32 (0)2 552 01 55 - menglert@ccc.irisnet.be

- Welzijnsbarometer en bijdrage aan andere katernen van het armoederapport
- kwantitatieve armoede-indicatoren
- veraantwoordelijke voor het project «gemeenten fiches»

Miguel Rwubu
Socioloog
+ 32 (0)2 552 01 85 - mrwubu@ccc.irisnet.be

- secretariaat van het Brussels actieplan armoedebestrijding
- Brusselse Gezondheidsplan
- coördinator Project Brussel Gezond Stadsgewest
- het ploeg armoede ondersteunen

Laurence Noël
Socioloog
+ 32 (0)2 552 01 50 - lnoel@ccc.irisnet.be

- armoederapport "thematisch katern" (kwalitatief)
- opvolgen van de thema's, contacten met de actoren van het werkveld
- ondersteuning SSP IS et SLCP
- contacten met COCOF

Melody Yannart
Biostatisticus
+ 32 (0) 2 552 01 36 - myannart@ccc.irisnet.be

- beheer en analyse van de databank inzake gezondheid
- analyses van de gegevens inzake armoede
- indicatoren van de website

Sarah Missinne
Medische Socioloog
+ 32 (0) 2 552 01 17 - smissinne@ggc.irisnet.be

- Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest
- screeningsprogramma's
- ouderen
- sociale ongelijkheid in gezondheid


Secretariaat

Nahima Aouassar
Directiesecretaresse
+32 (0)2 552 01 89 - naouassar@ccc.irisnet.be

Greet Duquesne
Administratieve medewerster
+32 (0)2 552 01 79  - gduquesne@ggc.irisnet.be

- verificatie van de statistische formulieren voor geboorten en overlijden
- contacten met de gemeenten
- vertaling NL
- bibliotheek van het Observatorium
- Brussel Gezond Stadsgewest

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Equipe  
Opdrachten  
Historiek en structuur  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten