Historiek en structuur

Ontstaan

In 1992 richtten het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Bestendige Deputatie van de provincie Brabant samen het Centrum voor Gezondheidsobservatie op. Dit bicommunautair Observatorium moest ondersteuning bieden bij de uitbouw van een coherent gezondheidsbeleid in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Op 1 januari 1995 werd de splitsing van de provincie Brabant een feit;  vanaf dat moment valt de bevoegdheid voor het Centrum voor Gezondheidsobservatie
enkel nog terug op het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, bevoegd voor het gezondheidsbeleid.

Om zowel een goede werking binnen de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie als een onafhankelijke wetenschappelijke werking te garanderen, werd het Centrum voor Gezondheidsobservatie een dienst met afzonderlijk beheer, krachtens de ordonnantie van 27 april 1995.

In mei 1999 werd een nieuwe ploeg (de huidige directie van het Observatorium) aangesteld.
Krachtens de ordonnantie van 19 juli 2001, werden de opdrachten van het Centrum voor Gezondheidsobservatie uitgebreid. Het behandelt nu ook "welzijn" en neemt o.a. de redactie van het jaarlijkse armoederapport in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zijn rekening. Het kreeg tegelijkertijd een nieuwe naam en werd zo het "Observatorium voor Gezondheid en Welzijn". Met deze naamsverandering werd door de overheid duidelijk erkend dat sociaal-economische factoren een grote invloed hebben op de gezondheid, en omgekeerd.

Deze ordonnantie werd vervolgens opgeheven door artikel 98 van de ordonnantie van 21 november 2006 (van kracht sinds 1 januari 2007) en het Observatorium wordt vanaf dan de Studiedienst van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

De opdrachten zoals omschreven in de ordonnantie van 19 juli 2001 werden overgenomen in artikel 5 van het besluit van het Verenigd College van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut van de personeelsleden van de diensten van het Verenigd College.

Structuur

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn is thans de "Studiedienst van de
diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie". Het bestaat uit een multidisciplinaire ploeg van 12 personen.
De administratieve en financiële supervisie van het Observatorium wordt verzorgd door een interkabinettenwerkgroep (het voormalig beheerscomité van de dienst met afzonderlijk beheer) die bestaat uit:

de leidend ambtenaar van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

een vertegenwoordiger van de Franstalige minister van het Verenigd College bevoegd voor gezondheid

een vertegenwoordiger van de Nederlandstalige minister van het Verenigd College bevoegd voor gezondheid

een vertegenwoordiger van de Franstalige minister van het Verenigd College bevoegd voor welzijn

een vertegenwoordiger van de Nederlandstalige minister van het Verenigd College bevoegd voor welzijn

de wetenschappelijke en administratieve directrice van het Observatorium.

Budget

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn beschikt over een jaarlijks budgettair artikel voor de werkingskosten. Dit budget bedraagt € 311 000 voor het jaar 2016. Deze basisallocatie moet alle kosten dekken, zoals voor het beheer van de statistische formulieren voor geboorten en overlijden, de Brusselse financiering van de Nationale Gezondheidsenquête, de onderzoeksprojecten of studies over de thema's gezondheid of armoede, de kosten voor publicaties en vertalingen, documentatie, onderhoud van de website, enzovoort.

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Equipe  
Opdrachten  
Historiek en structuur  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten