Gezondheid van de Brusselse bevolking

Gezondheid is één van de twee kernthema's van het Observatorium. In dit deel vindt u een beschrijving van onze manier van werken bij de opvolging van de gezondheid van de Brusselse bevolking. Onze belangrijkste gegevensbronnen, de gerealiseerde projecten en de lopende projecten worden kort gepresenteerd. De vele linken naar de publicaties van het Observatorium en publicaties en websites van partners bieden de bezoeker de mogelijkheid zich te documenteren over de verschillende thema's.

Opvolging van de gezondheid

Bronnen en gegevensstromen

Projecten

Publicaties

Indicatoren
 

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Opvolging van de gezondheid  
Bronnen en gegevensstromen  
Publicaties  
Projecten  
Besmettelijke ziekten  
Opsporing van dikkedarmkanker in het Brussels Gewest  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten