Opsporing van dikkedarmkanker in het Brussels Gewest

Bent u Brusselaar (m/v) tussen 50 en 74 jaar? Dan gaat de opsporing van dikkedarmkanker u aan. In het Brussels Gewest kunt u daarvoor terecht bij een van beide programma's rond het opsporen van dikkedarmkanker die door de Franstalige en de Vlaamse Gemeenschapen worden georganiseerd. Spreek erover met uw huisarts, die u zal adviseren. Wie nog geen huisarts heeft kan er één vinden via de FAMGB  of het Huis voor Gezondheid

De communicatie rond elk van beide programma's verloopt in de taal van de gemeenschap die het organiseert: uitnodiging, gebruiksaanwijzing, resultaat, telefonische bijstand, … .

Wie mag deelnemen?

Het programma richt zich tot alle Brusselaars tussen 50 en 74 jaar met enkele beperkingen:


Heeft u nog vragen, spreek er dan over met uw huisarts.

Het Vlaamse programma inzake opsporing van dikkedarmkanker

De Vlaamse overheid organiseert sinds 2013 het bevolkingsonderzoek ‘dikkedarmkanker’. Elke twee jaar kunnen alle mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar, woonachtig in het Brusselse Gewest, zich laten testen.

Hoe kunt u deelnemen?
Behoort u tot de Vlaamse doelgroep en bent u woonachtig in het Brussels Gewest, bel dan naar het gratis nummer 0800/160 60 of stuur een e-mail naar infobrussel@bevolkingsonderzoek.be. Vermeld uw naam, voornaam en geboortedatum, als u in aanmerking komt, krijgt u de test thuis toegestuurd.

Als u deelneemt aan het Vlaamse programma:
1) U ontvangt de uitnodiging met folder, afnameset en gebruiksaanwijzing gratis per post;

2) U stuurt het staal en volledig ingevulde antwoordformulier in de bijgeleverde bubbel-envelop (postzegel niet nodig) naar het labo. Vul op het antwoordformulier ook de gegevens van de huisarts in, zodat ook die het resultaat ontvangt;

3) Het resultaat is
a. niet-afwijkend (95 op 100): er is geen vervolgonderzoek nodig. Twee jaar later volgt een nieuwe uitnodiging
b. afwijkend (5 op 100): er is te veel bloed in de stoelgang aanwezig (≥ 75 ng/ml). U krijgt het advies een volledige coloscopie te laten uitvoeren.

LET OP: de stoelgangtest herhalen heeft geen zin. Het correcte beleid na elk afwijkend resultaat (ook bij inname anticoagulantia, aambeien en zichtbaar rood bloedverlies) is een volledige coloscopie. Poliepen bloeden niet altijd. Een tweede stoelgangtest die niet afwijkend is, geeft een vals gevoel van gerustheid. Het bevolkingsonderzoek is maar efficiënt als er op afwijkende resultaten een kijkonderzoek volgt.

4) Wie zich heeft aangemeld voor het Vlaamse bevolkingsonderzoek ‘dikkedarmkanker’, krijgt 2 jaar na het laatste laboresultaat en t.e.m. de leeftijd van 74 jaar, automatisch een nieuwe uitnodiging.

LET WEL, alle communicatie gebeurt in het Nederlands. Zowel uitnodigingsbrief, bijhorende folder, gebruiksaanwijzing en antwoordformulier zijn in het Nederlands. Op de website zijn vertalingen in het Frans, Engels, Turks en Arabisch beschikbaar (uitnodigingsbrief, folder en gebruiksaanwijzing), zie https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/

Heeft u nog vragen?
Spreek erover met uw huisarts. Bel naar het gratis nummer 0800/160 60 of stuur een e-mail naar infobrussel@bevolkingsonderzoek.be. De communicatie verloopt enkel in het Nederlands. Bezoek het website van het Centrum voor Kankeropsporing

Het Franstalige programma inzake opsporing van dikkedarmkanker

Sinds 2009 kunnen alle Brusselaars tussen 50 en 74 jaar en zonder persoonlijke of familiale antecedenten aan de tweejaarlijkse opsporingstest deelnemen.

Hoe deelnemen?
Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt automatisch en om de twee jaar, een uitnodiging om naar de huisarts te gaan en er de test te gaan ophalen. Heeft u de brief al twee jaar niet ontvangen of heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw huisarts. De test is volledig gratis. U betaalt enkel de raadpleging bij uw huisarts vóór de eerste deelname aan het programma. Bij een negatief resultaat krijgt u twee jaar later, automatisch en gratis, een nieuwe test toegestuurd.

Als u deelneemt aan het Franstalige programma:

1) De eerste keer ontvangt u de test bij uw huisarts;
2) U stuurt de test en het inlichtingenformulier op naar het labo;
3) Bij een niet-afwijkend resultaat - 93% van de gevallen -, krijgt u een brief toegestuurd met vermelding van het resultaat. Twee jaar later wordt u dan automatisch een nieuwe test toegestuurd;
4) Is het resultaat afwijkend - 7 % van de gevallen – uw arts zal u contacteren en u dient een coloscopie te laten uitvoeren;
5) De hele communicatie verloopt in het Frans.

Heeft u nog vragen?
Spreek erover met uw huisarts  of raadpleeg de website van de opsporing van dikkedarmkanker van het CCREF

Personen met een verhoogd risico op dikkedarmkanker

Personen met een van volgende risicofactoren dienen de iFOB-test, die in het opsporingsprogramma wordt voorgesteld, in principe niet uit te voeren. Ze kunnen hun situatie en de nodige opvolging het best met hun huisarts bespreken. Een coloscopie is in hun situatie vaak meer aangewezen.
• persoonlijke of familiale antecedenten van adenomen of dikkedarmkanker;
• Inflammatoire darmziekten (Colitis Ulcerosa, ziekte van Crohn);
• Lynch syndroom of HNPCC;
• Familiale Adenomateuze Polypose.

Waarom wordt opsporing van dikkedarmkanker aangeraden?

In het Brussels Gewest werden in 2014, 312 nieuwe gevallen van dikkedarmkanker vastgesteld bij mannen en 296 bij vrouwen. Datzelfde jaar zijn 109 mannen en 117 vrouwen aan dikkedarmkanker overleden.

Dikkedarmkanker ontwikkelt zich meestal vanaf een poliep (adenoom) op de wand van de dikke darm. Poliepen en beginnende kankers gaan meestal niet gepaard met klinische symptomen, waardoor de diagnose pas in een later stadium wordt gesteld. Het sterftecijfer bij dat soort kanker ligt bijgevolg hoog omdat de diagnose in een vergevorderd stadium van de ziekte wordt gesteld en de behandeling pas dan kan worden opgestart.

Poliepen bloeden echter regelmatig maar in zeer geringe mate. Die bloedingen zijn met het blote oog niet op te merken. De opsporing is efficiënt omdat via de test een geringe aanwezigheid bloed in de stoelgang kan worden vastgesteld, nog voor de kanker in een al te vergevorderd stadium zit.

De test die bloed in de stoelgang opspoort is specifiek gericht op de menselijke hemoglobine en wordt dus niet beïnvloed door voeding. Soms worden poliepen of kanker niet ontdekt via de test, omdat letsels met tussenpozen kunnen bloeden. Belangrijk is dus om deze opsporingstest om de twee jaar te doen.

Voor een efficiënte test moet bij een afwijkend resultaat een controle-onderzoek worden uitgevoerd, waarbij verdachte poliepen worden verwijderd. Door een poliep te verwijderen wordt vermeden dat die tot een kanker uitgroeit. Dit onderzoek heet een coloscopie

Laatst gewijzigd op 14/03/2017

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Opvolging van de gezondheid  
Bronnen en gegevensstromen  
Publicaties  
Projecten  
Besmettelijke ziekten  
Opsporing van dikkedarmkanker in het Brussels Gewest  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten