Besmettelijke ziekten in het Brussels Gewest

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ontwikkelt en bevordert, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, activiteiten en diensten inzake het preventieve gezondheidsbeleid. Dit betreft het deel van het gezondheidsbeleid dat activiteiten en diensten omvat die tot doel hebben aandoeningen en ziektes te voorkomen en op te sporen en moet bijdragen tot de bevordering van de gezondheid.

Het toezicht op de besmettelijke ziekten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is één van de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake het preventieve gezondheidsbeleid.

  Voor meer informatie: consulteer de website van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Registreer meldingsplichtige infectieziekten online rechtstreeks via Matra-Bru

Tuberculose in Brussel, stand van zaken (een artikel van de Inspectiedienst van de GGC) 

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Opvolging van de gezondheid  
Bronnen en gegevensstromen  
Publicaties  
Projecten  
Besmettelijke ziekten  
Opsporing van dikkedarmkanker in het Brussels Gewest  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten