Projecten gezondheid

Het Observatorium ontwikkelt heel wat projecten in het kader van haar opdrachten, meestal in samenwerking met universitaire ploegen of actoren op het werkveld. Niet alle projecten leiden tot een publicatie. Hieronder vindt u een beschrijving van de lopende en de gerealiseerde projecten rond gezondheid.

Lopende projecten

Gerealiseerde projecten

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Opvolging van de gezondheid  
Bronnen en gegevensstromen  
Publicaties  
Projecten  
Besmettelijke ziekten  
Opsporing van dikkedarmkanker in het Brussels Gewest  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten