Statistische formulieren levendgeborenen - eBirth

Sinds 2010 zijn een aantal statistieken over levendgeborenen elektronisch verzameld in het Brussels Gewest via het eBirth systeem die beheerd wordt door FEDICT.

Voor de socio-economische gegevens die ingevuld worden bij de gemeente, wijken enkele vragen af van de gedrukte versie die steeds wordt gebruikt in gemeenten die nog geen gebruik maken van eBirth. Nieuwe waarden werden gedefinieerd voor opleidingsniveau, burgerlijke staat van de moeder, de huidige beroepstoestand en de sociale staat in het huidige beroep.

Aan de medische kant, werd het formulier van 1998 aangepast. Het nieuwe formulier voor medische gegevens over de geboortes is gebruikt zowel voor het elektronisch "eBirth" formulieren als ook de papieren formulieren.

Roll out in Brussel

Het opstarten gebeurt tegelijkertijd in de gemeente en de ziekenhuizen van de gemeente. In 2012, zijn 30 % van de formulieren via ebirth geregistreerd in het Brussels Hoofdstedelik Gewest.

Stad Brussel: mei 2010

Sint Pieter Woluwe : oktober 2010

Een aantal andere gemeenten en ziekenhuizen zijn in een voorbereidende fase.

Nuttige documenten

Lijst van geaccepteerde waarden in de multiple-choice velden van het elektronische statistische formulier ingevuld in de gemeenten (vervangt de mogelijke waarden in de zelfde velden van de D strook van het vroegere Model I).

Voorbeeld van de strook met medische gegevens van geboortestatistieken formulieren in het Brussels Gewest en Wallonië (CEPIP 2). (Franstalige versie)

eBirth - Brochure gemeenschappelijke informatie op de website van FEDICT

eBirth- formulier voor correctie van de via ebirth verstuurde foutieve inhoud in de medische gegevens

Nuttige links

CEpiP - Perinatale Epidemiologie Centre

FEDICT - eBirth project

eBirth platform

eHealth-platform  

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Opvolging van de gezondheid  
Bronnen en gegevensstromen  
Publicaties  
Projecten  
Besmettelijke ziekten  
Opsporing van dikkedarmkanker in het Brussels Gewest  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten