Enquête over de vaccinatiedekking

Enquêtes over de vaccinatiedekking worden sinds 1995 regelmatig georganiseerd in elk Belgisch Gewest. In Brussel vonden deze enquêtes plaats in 1995, 2000, 2006 en 2012. Deze enquêtes laten toe om het vaccinatieprogramma van zuigelingen te evalueren.

De belangrijkste doelstelling van deze enquête is de evaluatie van de dekking van de immuniteit van kinderen van 18 tot 24 maanden die in het Brussels Gewest wonen. Het tracht ook ongelijkheden in de toegang op te sporen en beschrijft sommige operationele kenmerken die een invloed hebben op de kwaliteit.

Verschillende complementaire aspecten werden voor het eerst in de enquête van 2012 bestudeerd, zoals het medisch toezicht op zieke kinderen, de dagopvang en borstvoedingsgewoontes bij het verlaten van de materniteit.

In het Brussels Gewest zit de financiering van dit onderzoek begroot in het werkingsbudget van het Observatorium.

De meest recente resultaten voor het Brussels Gewest worden hier besproken. 

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Opvolging van de gezondheid  
Bronnen en gegevensstromen  
Publicaties  
Projecten  
Besmettelijke ziekten  
Opsporing van dikkedarmkanker in het Brussels Gewest  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten