De Nationale Gezondheidsenquête

Sinds 1997 wordt er regelmatig een grote nationale gezondheidsenquête uitgevoerd over het hele land door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.  Zo werd er een enquête uitgevoerd in 1997, 2001, 2004, 2008 en in 2013 (lopende)
(https://his.wiv-isp.be/NL/SitePages/Introductiepagina.aspx)

Deze enquête wordt gefinancierd door de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen. Voor het Brussels Gewest is de financiering van de enquête afkomstig uit het werkingsbudget van het Observatorium.

Door een belangrijke oververtegenwoordiging in de steekproef voor het Brussels Gewest zijn er gegevens beschikbaar van om en bij de 3000 Brusselaars in elk van deze enquêtes (op een totaal van 11 à 12 000 personen voor het hele land).

Bij de willekeurig geselecteerde respondenten (elk huishouden dat in het Rijksregister is ingeschreven komt in aanmerking om te worden bevraagd voor de enquête) wordt een schriftelijke vragenlijst en een face-to-face interview afgenomen over verschillende aspecten van hun gezondheidstoestand en de gevolgen van gezondheidsproblemen op hun dagelijks leven. Er worden eveneens vragen gesteld over het aanwenden van verschillende gezondheidsdiensten, preventieve geneeskunde, geneesmiddelengebruik en de toegankelijkheid van de zorg voor verschillende socio-economische groepen van de bevolking. Een reeks vragen behandelt ook de levensstijl in relatie tot gezondheid zoals fysieke activiteit, eetgewoonten, alcoholconsumptie en het gebruik van drugs en tabak.

Deze enquête vormt één van de belangrijkste informatiebronnen aangaande de gezondheidstoestand van de bevolking ouder dan 15 jaar en bepaalde gezondheidsdeterminanten. Het betreft ook één van de weinige bronnen die toelaten om iemands sociaal statuut te verbinden met zijn of haar gezondheidstoestand. Het is daarom een waardevol instrument om de sociale gezondheidsongelijkheden in het Brussels Gewest op te volgen.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid stelt de resultaten van de enquêtes en een interactieve website ter beschikking die toelaat om bepaalde analyses uit te voeren door kruising van verschillende variabelen
(https://his.wiv-isp.be/NL/SitePages/Introductiepagina.aspx)

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn beschikt eveneens over de volledige databank wat diepgaandere analyses mogelijk maakt.

De gegevens uit de Gezondheidsenquête komen uitgebreid aan bod in de Gezondheidsindicatoren maar ook in de permanente werking omtrent de opvolging van de gezondheidstoestand.

Er werden ook specifieke studies (alleen in het Frans beschikbaar) uitgevoerd om de representativiteit na te gaan van de Gezondheidsenquête van 2001 ten opzichte van de algemene Socio-Economische Enquête van 2001.

De ploeg van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn neemt deel aan de wetenschappelijke adviesraad van de nationale gezondheidsenquête en aan de commissie van opdrachtgevers als technisch vertegenwoordiger van het Brussels Gewest.

Terug naar de "statistische formulieren voor geboorten en sterfte"

 

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Opvolging van de gezondheid  
Bronnen en gegevensstromen  
Publicaties  
Projecten  
Besmettelijke ziekten  
Opsporing van dikkedarmkanker in het Brussels Gewest  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten