Ondersteuning van de besluitvorming inzake
gezondheid

De verzameling, analyse en verspreiding van informatie over de gezondheid heeft tot doel de besluitvorming voor de verschillende actoren in het Brusselse volksgezondheidsbeleid te ondersteunen (politici, professionelen, verenigingen, enz.)

In dit kader stelt het Observatorium de opgebouwde expertise ter beschikking van actoren door middel van verschillende activiteiten: presentaties, antwoorden op specifieke vragen, actieve deelname aan studie- of ontmoetingsdagen, deelname aan stuurgroepen van onderzoeken en deelname aan diverse werkgroepen. Als studiedienst van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt er ook actief deelgenomen aan meerdere werkgroepen van de Interministeriële Gezondheidsconferentie als technisch vertegenwoordiger voor Brussel.

Terug naar "Informatie verspreiden"

 

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Opvolging van de gezondheid  
Bronnen en gegevensstromen  
Publicaties  
Projecten  
Besmettelijke ziekten  
Opsporing van dikkedarmkanker in het Brussels Gewest  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten