Informatie analyseren

Analyses

De gegevens worden epidemiologisch en statistisch geanalyseerd.

Er worden eveneens ruimtelijke analyses uitgevoerd op een geografisch niveau afhankelijk van de relevantie, de beschikbaarheid van gegevens en de beperkingen van de statistiek, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (gemeentelijk niveau, niveau van de buurten (zie project Monitoring van de buurten, Gewestelijk secretariaat voor stedelijke ontwikkeling), niveau van de statistische buurt).

Er worden ook kwalitatieve analyses uitgevoerd (enquêtes, actie-onderzoek).


Interpretatie en integratie

Er wordt geprobeerd om de complexiteit en de globaliteit van de gezondheidssituatie van de bevolking inzichtelijk te maken.

De analyseresultaten worden gekruist en met elkaar vergeleken: samenleggen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, kruising van resultaten uit meerdere bronnen, vergelijking met de bestaande literatuur.

De resultaten voor het Brussels Gewest worden zo veel mogelijk vergeleken met andere steden of regio's, met de Belgische of met de internationale context.

Hypotheses over de interpretatie van de resultaten worden zowel intern als met externe experts besproken.

De resultaten die worden verspreid worden in een toegangkelijke taal omgezet.

Terug naar "Informatie verzamelen"Verder naar "Informatie verspreiden"

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Opvolging van de gezondheid  
Bronnen en gegevensstromen  
Publicaties  
Projecten  
Besmettelijke ziekten  
Opsporing van dikkedarmkanker in het Brussels Gewest  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten