Informatie verspreiden

De resultaten van de permanente werking van het Observatorium voor Geozndheid en Welzijn worden verspreid in regelmatige publicaties.

1. Gezondheidsindicatoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bedoeling van deze publicatie is het aanbieden van een globale visie van de gezondheid van de Brusselse bevolking geïntegreerd in de demografische, sociale, omgevings- en multiculturele context van het Brussels Gewest.

Het publicatieritme werd vastgelegd op elke vijf jaar, het ritme van de gewestelijke legislaturen, om de werkdruk (een publicatie als deze vereist ongeveer 2 jaar werk voor de ploeg) te verzoenen met de behoeften aan actualisatie van de informatie.

De Gezondheidsindicatoren werden voor het eerst gepubliceerd in 2001 en 2004. De recentste Gezondheidsindicatoren werden gepubliceerd in 2010.

U kan de verschillende edities van de gezondheidsindicatoren hier downloaden

2. Fiches per gemeente: Welzijns- en gezondheidsstatistieken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De fiches per gemeente brengen de belangrijkste welzijns- en gezondheidsgegevens samen die beschikbaar zijn op gemeenteniveau.

Bedoeling is om lokale beleidsmakers en actoren een eenvoudig instrument aan te bieden om bepaalde karakteristieken van de bevolking waarmee ze werken te begrijpen en hen te helpen hun strategieën te oriënteren.

Deze fiches zijn complementair aan volgende documenten:
Gezondheidsindicatoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Armoederapport van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en Welzijns- en Gezondheidsatlas van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een eerste editie werd uitgebracht in 2006.

 U kan de verschillende fiches per gemeente hier downloaden

3. Evaluatierapporten van het georganiseerde
screeningsprogramma borstkanker in het Brussels Gewest

Het Observatorium is belast met de evaluatie van de werking en de impact van het georganiseerde programma voor de opsporing van borstkanker in Brussel. Hiertoe worden regelmatig de gegevens geanalyseerd die worden verzameld door het Brussels Coördinatie Centrum voor Borstkankeropsporing (Brumammo).

Het rapport bevat de analyse van deze gegevens en herneemt ook de epidemiologie van borstkanker in België. Andere gegevensbronnen (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Intermutualistisch Agentschap, ...) of onderzoeken worden eventueel ook bestudeerd.

Het 1ste rapport werd uitgebracht in 2007

Dossier 2007/1: Evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (Periode : juni 2002 tot december 2005) - INTEGRALE TEKST

Dossier 2007/1: Evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (Periode : juni 2002 tot december 2005) - SAMENVATTING

Het 2de rapport werd uitgebracht in 2008:

Dossier 2008/2: Tweede evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest - Periode: 2003-2004 en 2005-2006 - INTEGRALE TEKST

Dossier 2008/2: Tweede evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest - Periode: 2003-2004 en 2005-2006 - SAMENVATTING

Het 3de rapport werd uitgebracht in 2012:

Dossier 2012: Derde evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2003-2010) - INTEGRALE TEKST

Dossier 2012: Derde evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2003-2010) - SAMENVATTING

Dossier 2012: Derde evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2003-2010) - CONCLUSIES

Poster over borstkankerscreening in het Brussels Gewest

Het 4de rapport werd uitgebracht in 2015:

Dossier 2015/3: Vierde evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2009-2013)

4. Enkele eenvoudige en jaarlijks geactualiseerde gezondheidsindicatoren worden op de website ter beschikking gesteld

Het betreft de indicatoren die werden geconstrueerd op basis van de gegevensbanken die door het Observatorium worden beheerd, zoals deze voortkomende uit de statistische geboorte- en overlijdensformulieren, en/of opgenomen werden in de publicaties van het Observatorium. Op dit moment zijn indicatoren beschikbaar omtrent de mortaliteit, de perinataliteit, de borstkankerscreening, de vaccinatiedekking en de armoede.

U kan deze indicatoren hier consulteren.

5. Thematische dossiers brengen informatie samen met betrekking tot specifieke thema's

Het betreft onderwerpen als zelfmoord, perinataliteit, borstkankeropsporing, een welzijns- en gezondheidsatlas alsook een atlas van de behoeften en actoren in Brussel aangaande de bewoners van 65 jaar en ouder.

 U kan deze thematische dossiers hier downloaden

Terug naar "Informatie analyseren"Verder naar "Ondersteuning van de besluitvorming inzake gezondheid"

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Opvolging van de gezondheid  
Bronnen en gegevensstromen  
Publicaties  
Projecten  
Besmettelijke ziekten  
Opsporing van dikkedarmkanker in het Brussels Gewest  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten