Informatie verzamelen

Het betreft verschillende soorten informatie:

Cijfermateriaal

exhaustieve anonieme en gecodeerde individuele gegevens zoals de statistische geboorte- en overlijdensformulieren, de gegevens van het Brusselse programma voor de opsporing van borstkanker

anonieme en gecodeerde individuele gegevens voortkomende uit peilingen met een gewestelijke representativiteit zoals de Nationale Gezondheidsenquête

geaggregeerde gegevens voortkomende van publieke of private instellingen zoals het Kankerregister, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (Minimaal Klinische Gegevens), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO), het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), enz.

gegevens voortkomende uit specifieke studies van externe onderzoekers al dan niet in samenwerking met het Observatorium.


Kwalitatieve informatie

gegevens voortkomend uit kwalitatief onderzoek

informatie voortkomend uit de ervaring van werkveldactoren en organisaties.


Informatie over de methode en het proces van inzamelen en de gegevenskwaliteit van verschillende bronnen


Verder naar "Informatie analyseren"

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Opvolging van de gezondheid  
Bronnen en gegevensstromen  
Publicaties  
Projecten  
Besmettelijke ziekten  
Opsporing van dikkedarmkanker in het Brussels Gewest  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten